Vill du vara i skuggan?

När du befinner dig i en grupp, var och hur trivs du då som bäst? I skuggan eller i rampljuset, eller någonstans där mittemellan?

Överlag i alla sorters grupper så tar jag ett steg tillbaka, men hur långt det där steget är har jag märkt kan variera. Jag är lite olika i olika grupper och sammanhang.
Är det till exempel en grupp där jag alltid har setts som den tillbakadragna och tysta, då har jag svårt att ändra på det, oavsett om gruppen fortlöper att träffas regelbundet i flera år, den rollen jag fått, eller tagit till mig är för mig inte så formbar.

Så finns det gruppen där jag från början har haft ett litet övertag, kanske är de andra ännu mer introverta än vad jag är, eller så känner jag att jag har mer kunskap eller är äldre och därigenom är jag lite närmare rampljuset än skuggan i denna grupp. 
I skolan eller på utbildningar inom mitt yrkesområde där jag ska hålla i en redovisning eller berätta något som jag har förberett och har kunskap och intresse av, så tenderar ingen att tro att hon som står där framme är introvert. Fast det ingen vet är att det ligger mycket träning bakom och efter ett sådant tillfälle behöver jag massa återhämtning resten av dagen.

I nya grupper kan jag till en början också försöka ta plats, låtsas att jag har extroverta drag och visa upp stor självkänsla. Men ofta visar sig det finnas en extrovert människa som tar mycket plats, och då backar jag igen. Faktum är att jag trivs nog bäst lite mittemellan, att inte vara den som i en grupp har övertaget, men jag vill ju ändå märkas av och vara med. "En liten grå mus" är ett talesätt som jag alltid ogillat. En människa som inte tar så mycket plats i en grupp blir ofta sedd som lite anonym, som just en liten grå mus. 
En som bara är där, som finns men inte märks.
Men hon ser ju, hon hör, hon observerar, märker av detaljer. 
Jag kan känna av stämningar och personers stämningsläge jättefort. Jag kan höra på en röst som säger en sak, att den egentligen menar det motsatta. Jag kan läsa av personer snabbt och mitt första intryck av en person stämmer nästan alltid.
Det tror jag beror på att jag alltid varit den som i större grupper observerat och sett detaljer. I bland är skuggan den bästa platsen. 

Tar ni på er olika filter i olika grupp-sammanhang? Är ni alltid i skuggan? Var vill ni helst vara?

(null)

Kommentera här: